หน้าแรก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> แจ้งปิดการให้บริการชั่วคราวเทศกาลปีใหม่
ผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ระบบ:
รหัสผ่าน:
สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้ระบบ

สำหรับเจ้าหน้าที่
เข้าสู่ระบบ

ลิงคืที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานผลิตภัณท์น้ำบริโภค
มาตรฐานน้ำบริโภคและน้ำแร่ กรมทรัพยากรธรณี
มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา
มาตรฐานคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

แจ้งปิดการให้บริการชั่วคราวเทศกาลปีใหม่

ของดรับตัวอย่างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 จนถึง 1 มกราคม 2558 และจะเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
เอกสารแนบ : (หากไม่สามารถเปิดได้ให้เซฟเอกสารลงเครื่องก่อน แล้วจึงเปิด)ประกาศโดย
น.ส.วันวิสา ส่งเสริม
22 ธันวาคม 2558 , 09:33 น.


© Copyright 2011,Marupong Chomchalao, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University All Rights Reserved.